Kengetallen

Totaal aantal studenten

12.493

2021: 12.903

Bron: Osiris / SIS

Instroom eerste jaars opleiding

4.024

2021: 4.676

Bron: Osiris / SIS

Internationale studentenpopulatie

34%

2021: 33%

Bron: Osiris / SIS

Refereed publicaties

2.431

2021: 2.706

Bron: PURE

Bachelor diploma's

1.446

2020-2021: 1.532

Bron: Osiris / SIS

Master diploma's

1.532

2020-2021: 1.738

Bron: OSIRIS / SIS

Aantal promoties

193

2021: 206

Bron: Hora Finita

Aantal EngD

12

2021: 14

Bron: Hora Finita

Personeel (aantal)

3.933

2021: 3.813

Bron: AFAS

Personeel (fte)

3.540

2021: 3.363

Bron: AFAS

Jaaromzet (in M€)

432.2

Totale baten, geconsolideerd, exclusief rentebaten

2021: 401.8

Bron: UNIT4