Studenten opleiden voor de uitdagingen van nu

De arbeidsmarkt vraagt om goed gekwalificeerde, academisch opgeleide technici. De UT leidt studenten op om de wisselwerking tussen wetenschap, technologie en samenleving te begrijpen en hun kennis en vaardigheden waar dan ook ter wereld in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De bijlage Opleidingen (CROHO/RIO) geeft een overzicht van alle opleidingen. In programma’s krijgen studenten ruimte om zich te verdiepen in disciplines en vaardigheden. Een keuzeruimte biedt ook extra mogelijkheden voor verbreding. De mogelijkheden hiervoor worden steeds groter. Zo is dit jaar de nieuw minor Going Dutch: Kickstart your Dutch Work Life gestart. 

Bron: Mobility Online

Naast het lopen van een stage in binnen of buitenland is het meedoen aan een (internationaal) uitwisselingsprogramma een instrument van het opleiden in de driehoek wetenschap, technologie en samenleving. In Shaping Connections en in Shaping Individuals komen we hier op terug. 

In ons onderwijs werken we o.a. met Challenge-Based Learning, een concept waarin studenten werken aan uitdagingen uit de samenleving.

Robotica-event

De nieuw gestarte master Robotics hanteert CBL als integraal onderdeel in de opleiding. CBL is ook de kern van ECIU University. In haar eerste implementatiefase (die eindigde in 2022) zijn aan de UT 1100 studenten en 150 docenten actief betrokken geweest bij CBL. Via een ECIU@UT call zijn 26 voorstellen voor het ontwikkelen van CBL gehonoreerd. Deze projecten leerden verder waar programmatische knelpunten zitten en hoe die kunnen worden opgelost. Learning communities zijn gestart en trainingen en workshops werden goed bezocht. Om het concept op de werkvloer verder te ondersteunen zijn Teaching & Learning Fellows actief, opgeleid in 4TU verband. Daarnaast hebben drie deelnemers van het traject Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) hun onderwijsonderzoek gericht op CBL. Instellingsbreed is in 2022, vooral op master niveau, CBL ervaring opgedaan waardoor een groot deel van onze studenten ermee in aanraking is gekomen.

Maatschappelijke thema’s komen op verschillende manieren terug in en naast de opleiding, zoals in de Creathon over drones. Hier stond de opdracht van Politie Nederland en TNO over de acceptatie van drones in de samenleving centraal. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat mensen positief gaan denken over de inzet van drones bij politiewerk? Space53, een lokaal samenwerkingsplatform van overheden, kennisinstellingen, hulpverleners en bedrijven, wil daarnaast Enschede tot de Europese Drone hoofdstad maken. Welke stappen kan de gemeente zetten om dit te realiseren? En wat betekent dat eigenlijk? Hoe gaat een smart city op een goede manier om met sensoren? Hoe zorgen zij ervoor dat sensoren in de publieke ruimte op een ethische manier worden ingezet? Vragen waar studenten enthousiast mee aan de slag gingen in de Creathon.

Andere voorbeelden zijn het filmpje van studenten van de Working Group Developmental Technologies (WOT) en het artikel dat vier studenten van Technische Geneeskunde hebben gepubliceerd. Het eerste voorbeeld betreft een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe je met een boormachine een waterbron kan boren. Op dit moment staat de teller over de 1.7 miljoen views. Het tweede voorbeeld is een artikel in het American Journal of Respiratory and Critical Care waarin de studenten vertellen over het model dat zij ontwikkelden om in de toekomst mogelijk te voorspellen in welke hoek COVID-19 patiënten moeten liggen om zo goed mogelijk beademd te worden. 

De uitdagingen van nu vragen ook om ondernemerschap. Populaire opleidingen op dit gebied zijn bijvoorbeeld de tracks in Computer Science en Interaction Technology die sinds 2011 als Double Degree worden aangeboden binnen de EIT Digital Master School. In het masterprogramma wordt techniek gecombineerd met innovatie en ondernemerschap. Ieder jaar doen ongeveer 25 studenten mee aan deze tracks. Op dit moment zijn bijna 200 UT Double Degree diploma’s EIT uitgereikt.

Aansluiting op de arbeidsmarkt

Eén van de belangrijkste opdrachten voor een universiteit is om studenten een goede academische opleiding te bieden, waarbij zij een kritische en onafhankelijke manier van denken aanleren. Tegelijkertijd vraagt de arbeidsmarkt om technisch personeel met een opleiding die goed aansluit. Dit vraagt om een precaire balans tussen het garanderen van academische waarden in de opleiding, terwijl studenten de juiste vaardigheden meekrijgen om een goede aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.

Daarnaast moeten we een gezonde balans vinden tussen de vraag om hooggeschoold technisch personeel en de aantallen studenten die van een kwalitatief hoogwaardige opleiding kunnen voorzien. Daarom zijn in 2022 drie extra instrumenten ingezet rondom toelating. De bachelor opleidingen Mechanical Engineering in Enschede en Amsterdam, de bachelor Creative Technology in Enschede en Amsterdam en de bachelor Advanced Technology hebben verplichte selectie en studiekeuze check activiteiten. Daarnaast is voor Psychology (400 plaatsen), Technische Geneeskunde (150 plaatsen) en Technical Computer Science (400 plaatsen) een numerus fixus ingesteld. Ten slotte heeft de bachelor opleiding ATLAS door het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs een selectieprocedure.

Met onze opleidingen stijgen we in de rankings. De opleidingen Applied Mathematics, ATLAS, Communication Science, Industrial Engineering and Management en Applied Physics kregen het predicaat Topopleiding. Twaalf opleidingen zijn als beste in hun domein beoordeeld. In de Keuzegids ranglijst ‘overige universiteiten’ stijgt de UT hiermee naar de derde plek na Wageningen University & Research en de Open Universiteit. Zie Opnieuw sterke positie Universiteit Twente in Keuzegids Universiteiten. In de Keuzegids Masters nemen we na Universiteit Maastricht en TU Eindhoven een derde plek in de lijst van alle reguliere voltijdse universiteiten. Zie Universiteit Twente in bovenste rangen in nieuwe Keuzegids Masters.