Raad van Toezicht

De RvT heeft als taken het toezicht houden op het bestuur en beheer van de universiteit in haar geheel, het toezien op naleving van de geldende wettelijke voorschriften en het adviseren van het CvB.

Leden RvT

Benoemingstermijn

Ir. Sylvia Butzke, voorzitter
[Remuneratiecommissie]

Eerste termijn tot 1 november 2024

Ir. Nienke Boersma MB
[Auditcommissie]

Eerste termijn tot 1 oktober 2023

Ir. Joep van Beurden
[Auditcommissie]

Tweede termijn tot 1 januari 2024

Prof. Dr Ing. Matthias Wessling
[Kwaliteitscommissie Onderwijs en Onderzoek,
Remuneratiecommissie]

Eerste termijn tot 1 december 2024

Mr. Jeroen de Haas, lid

Afgetreden november 2022

Leden RvT

Nevenfuncties

Ir. Sylvia Butzke
COO bij NLC (The European Healthtech Venture Building)

Voorzitter Raad van Toezicht Inspire2Live (https://inspire2live.org/)
Lid Raad van Advies Bureau voor toegepaste filosofie (https://wijsheidenimpact.nl/)

Ir. Nienke Boersma MB
Directeur Reporting bij Achmea

Ir. Joep van Beurden
CEO en lid Raad van Bestuur Kendrion

Lid Raad van Commissarissen Adyen NV en voorzitter van de nominatie en remuneratie-commissie (https://www.adyen.com/nl_NL/)
Lid van Raad van Advies PlantLab Groep B.V.

Prof. Dr. Ing. Matthias Wessling
Hoogleraar Chemical Process Engineering, RWTH Aachen University, Germany

Member Scientific Directorate DWI Leibniz Institute for Interactive Materials, Aachen, Germany
Scientific Advisory Board Leibniz Institute for Polymer Research Dresden
Scientific Advisory Board Max-Planck Institute for Complex Technical Systems, Magdeburg