Declaraties CvB

In het overzicht zijn de persoonsgerelateerde kosten van de Collegeleden opgenomen, conform ‘Handreiking verantwoording declaraties bestuurders’ van de VSNU. De verantwoording is inclusief declaraties, creditcard betalingen, facturen en de maandelijkse vaste onkostenvergoeding. Het bedrag dat is opgenomen is het deel dat kan worden toegerekend aan het betreffende CvB-lid.

BEDRAGEN IN €

PROF. DR. V. SUBRAMANIAM

PROF. DR. IR. A. VELDKAMP

DRS. M. ROOS

Voorzitter

Rector Magnificus

Vice-voorzitter

01-01-2022 tm 31-12-2022

01-01-2022 tm 31-12-2022

01-01-2022 tm 31-12-2022

Representatiekosten

2724

2724

2724

- waarvan vaste onkostenvergoeding

2724

2724

2724

Reiskosten binnenland

15462

8443

6029

Reiskosten buitenland

22553

14700

1612

Overige kosten

5185

1245

20643

Totaal

45924

27112

31009