Shaping2030

De wereld waarin we leven is continu in beweging. Als kennis- en innovatiebolwerk en opleider van studenten met een brede maatschappelijke blik wil de UT deze veranderende wereld helpen navigeren naar een eerlijke, duurzame en digitale wereld, zoals weergegeven in onze strategie Shaping2030. De kennis die we ontwikkelen staat ten dienste van mens en maatschappij, met aandacht voor de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Om kwaliteit te blijven leveren, krijgen mensen tijd en ruimte om mee te groeien en talent verder te ontwikkelen. We kijken naar onze studenten en medewerkers, maar ook naar de mensen die te maken krijgen met de resultaten van ons onderwijs en onderzoek. Dit komt terug in onderzoek, onderwijs, de inzet van nieuwe technologieën én in de organisatie zelf: onder andere in studentbegeleiding, personeelsmanagement en campusbeheer.

Shaping stories: Bob Hoomans & Cornelise Vreman-De Olde, Shaping Story #88

De mens centraal betekent dat we streven naar inclusie, in onze eigen organisatie en in de maatschappij. Dit krijgt vorm in drie strategische doelstellingen: het genereren van impact met bijdragen aan de samenleving, werken vanuit verbinding en ontplooiing van het individu. Oftewel: Shaping Society, Shaping Connections en Shaping Individuals. Faculteiten en diensten brengen een eigen focus aan in de uitwerking en implementatie. De voortgang is onderdeel van de planning- en control cyclus (zie Continuïteit). Het gesprek daarover vindt plaats op verschillende manieren. Zo reflecteert het CvB met het management van de organisatieonderdelen op hun invulling in de zogenaamde Shaping Dialogues. In de zogenaamde Shaping stories gingen UT-medewerkers onderling in gesprek over hun bijdrage aan Shaping2030.

Het waardecreatiemodel geeft weer hoe de UT bronnen inzet om impact te creëren. We staan voor grote uitdagingen als klimaatverandering, vergrijzing in de westerse wereld tegenover de grote groep jongeren met een beperkt toekomstperspectief in ontwikkelingslanden, grote druk op de zorg en een toenemende impact van digitalisering op de maatschappij. Samenwerking in verschillende netwerken, zowel academisch als ondersteunend en operationeel, zowel regionaal, nationaal als internationaal, is essentieel om in deze gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen te navigeren. Door inzet van menselijk, financieel en overig kapitaal dragen we bij aan oplossingen. Daarbij proberen we de negatieve impact van activiteiten, zoals CO2 uitstoot en geluidsoverlast bij evenementen, of neveneffecten van nieuwe technologieën, met de juiste maatregelen te beperken.