Nevenfuncties CvB

De nevenfuncties van de CvB-leden zijn ook elders online gepubliceerd (Code goed bestuur Universiteiten 2020).

Nevenfuncties Prof. dr. Vinod Subramaniam (1967)

Externe activiteiten gerelateerd aan de functie van voorzitter:

 • Lid Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance (SSPG) van Universiteiten van Nederland (UNL)

 • Voorzitter 4TU.Federatie

 • Lid Raad van Toezicht PhotonDelta

 • Lid TwenteBoard

 • Voorzitter Founders NovelT

 • Lid UFonds

 • Lid Raad van Toezicht Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter Nationale adviescommissie Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs (DIHOO)

 • Voorzitter Raad van Advies, Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION)

 • Lid Bestuur ECHO Expertise Centrum Diversiteitsbeleid (namens UNL)

 • Voorzitter Raad van Toezicht, Rijksakademie voor Beeldende Kunsten

 • 'Parent board member' Supervisory Board, British School of Amsterdam

 • Lid Raad van Commissarissen, Het Concertgebouw

 • Voorzitter Externe evaluatiecommissie, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

 • Lid Adviesraad Excellence Initiative, Universität Konstanz

 • Member Scientific Advisory Board Zukunfskolleg, Universität Konstanz

 • Lid AcTI Commissie Nieuwe Leden

 • Lid KNAW adviescommissie Waarde van Wetenschap

Nevenfuncties Prof. dr. ir. Tom Veldkamp (1963)

Externe activiteiten gerelateerd aan de functie Rector Magnificus:

 • Lid Commissie Algemene Middelen Stichting Universiteitsfonds Twente

 • Lid Rectorencollege UNL

 • Lid Algemeen Bestuur 4TU.Federatie

 • Lid Bestuurscommissie 4TU.Onderwijs

 • Lid Bestuur NERA

 • Lid Raad van Toezicht Wetsus

 • Lid Stuurgroep NPOS

 • Lid Kuratoriums des Zentrums fur Niederlande-Studien

Overige nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting International Soil Reference and Information Centre (ISRIC)

 • Voorzitter GO evaluatie commissie

 • Editor in Chief Tijdschrift: Agriculture, Ecosystems & Environment

 • Voorzitter RvT Stichting Natuur Milieu Overijssel (NMO) (per 01/02/21)

Nevenfuncties Drs. Machteld Roos (1975)

Externe activiteiten gerelateerd aan de functie Vice Voorzitter:

 • Statutair Bestuurder Holding Technopolis Twente

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Gebiedsorganisatie Kennispark

 • Bestuurslid Stichting Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022

 • Lid van Stichting Federatie 4 Technische Universiteiten

 • Plaatsvervangend lid monitoringscomite Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

Overige nevenfuncties:

 • Amarant, Vicevoorzitter Raad van Toezicht

 • HAN University of Applied Sciences, lid van de Raad van Toezicht