Ontwikkelen, erkennen en waarderen

De UT wil elk talent stimuleren en ruimte bieden om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de realisatie van ambities, zowel op individueel als teamniveau. Dit zien we terug in de ontwikkelingen op het gebied van erkennen en waarderen. De resultaten in de Teaching Culture Survey (TCS), een onderzoek geïnitieerd door universiteiten over de hele wereld die ernaar streven om de ondersteuning en waardering van universitair onderwijs te verbeteren, laten een voorzichtige verschuiving zien in de balans in waardering voor onderzoek en onderwijs. Het aandeel dat aangeeft het sterk eens te zijn met de stelling: "Rollen gericht op universitair onderwijs zijn carrière beperkend", is gedaald van 21% in 2019 naar 14% in 2022 (zie Recognition and Rewards). De enquête werd in 2022 door 650 wetenschappers van de UT ingevuld en haalde hiermee een response rate van 30% (gemiddelde response 24%).

We zoeken naar nieuwe manieren om doorgroeiperspectief aan uitzonderlijk onderwijstalent te bieden. In 2022 is Impact Narrative gestart, een experiment dat zich richt op kandidaten die willen promoveren met een accent op onderwijs. Ook een fellowship kan doorgroeiperspectief bieden. De zeven Teaching and Learning Fellows die in 2022 zijn gestart in het 4TU Centre of Engineering Education (4TU. CEE) houden zich bezig met digitalisering. In 2021 begonnen daarnaast vijf Faculty fellows en twee Senior fellows op het gebied van CBL. In dit traject werken mensen aan hun eigen professionele ontwikkeling en dragen bij aan UT brede onderwijsagenda’s. Vanuit het 4TU.CEE is de UT verder gestart met een UT Teaching Community.

Teaching Academy

Deze academie van faculteit BMS ondersteunt en faciliteert activiteiten om samenwerking aan onderwijsinnovaties te bevorderen en te erkennen en waarderen. In 2022 vond het onderwijsfestival Edfest plaats, waren er bijeenkomsten voor alle docenten die in COVID-tijd zijn gestart, was er een pilot Professional Learning Communities voor docenten, zijn 22 onderwijsinnovatieprojecten afgerond en zes nieuwe gestart en is een raamwerk voor professionalisering van BKO-gecertificeerde docenten opgezet.

Toekomstgericht onderwijs, 2022: 

 • 8 UT deelnemers en 9 deelnemers van de RUG, met wie we dit programma aanbieden, hebben de leergang Educational Leadership Programme met succes afgerond. Deze leergang helpt mensen met een regiepositie in het onderwijs zich te ontwikkelen tot succesvolle leiders van onderwijsinnovaties.

 • 70 UT medewerkers verwierven de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) en 205 docenten hebben één of meerdere BKO-cursussen gevolgd. In 2022 is het BKO traject herontworpen, in het voorjaar van 2023 wordt gestart met deelcertificaten voor Onderwijs uitvoeren en voor Begeleiden van afstudeertrajecten.

 • 10 UT medewerkers kregen de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). In totaal hebben nu 41 UT docenten het SKO certificaat. Ook dit traject is herontworpen, een nieuwe groep start in 2023.

 • 6 UT medewerkers hebben hun Senior Kwalificatie Examinering (SKE) afgerond. Ook zijn 17 UT deelnemers gestart met de Engelse variant van het programma (SUEQ). In totaal hebben 25 UT-ers het SKE certificaat.

 • 120 UT deelnemers hebben één of meerdere masterclasses voor docentprofessionalisering gevolgd. Voorbeelden hiervan zijn Blended learning course design, How to activate the learning brain en Teaching in an international classroom.

 • 220 promovendi hebben deelgenomen aan de Taste of Teaching, een cursus om deze doelgroep voor te bereiden op het uitvoeren van onderwijs en het begeleiden van studenten in afstudeertrajecten.

 • Verder is in 2022 de Basis Kwalificatie Studieadviseurs (BKS) opnieuw ontworpen en is een traject voor nieuwe opleidingsdirecteuren is in 2022 gestart.

Toekomstgericht ontwikkelen, 2022: 

 • 139 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een ontwikkelgesprek. Dat is een stijging van 54% ten opzichte van de twee voorgaande (COVID-19) jaren en in lijn met de jaren daarvoor. Van de 139 medewerkers is 41% WP en 59% OBP. Verder koos 60% van deze medewerkers voor een vervolg op het gesprek in de vorm van coaching, loopbaanbegeleiding of assessment.

 • 1.286 medewerkers en 62 studenten hebben deelgenomen aan de 108 trainingen die we aanbieden. Van de 1.286 medewerkers is 31% WP, 19% OBP en 41% PhD. Populair onder promovendi waren Analytic Storytelling, Project management en Time management. De Integrity: Active bystander, Lean Green Belt en Mental Health First Aid trainingen waren populair bij medewerkers.

 • 936 medewerkers hebben een account voor het online learning platform Good Habitz, van wie er 220 actief een onlinetraining hebben gevolgd. Van de gevolgde trainingen valt een relatief groot deel in het domein persoonlijke kracht met 25% (5% gestegen t.o.v. vorig jaar) en in digitale vaardigheden met 30% (13% gestegen t.o.v. vorig jaar).

 • Het trainingsaanbod wordt continu uitgebreid. Daarnaast zijn we gestart met maatwerktrajecten voor ondersteuning van teamontwikkeling in relatie tot erkennen en waarderen en team science.

Met prijzen en onderscheidingen worden bijzondere prestaties expliciet erkend. De UT vindt het belangrijk om waardering van onderzoekers, docenten en studenten te uiten door het uitreiken van UT prijzen én door mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd voor te dragen voor externe prijzen en benoemingen. De UT prizes and awards committee richt zich steeds meer op wetenschappers die met hun werk maatschappelijk impact realiseren en beweegt richting het belonen van resultaten van teams ten opzicht van individuele prestaties. Om een indruk te geven van het inspirerende werk waar UT-ers dagelijks mee bezig zijn, noemen we hier enkele. In de bijlage staat een overzicht van prijzen, individuele beurzen, lidmaatschappen en Europese projecten.

Winst Hoger Onderwijspremie

De Nederlandse Hoger Onderwijspremie werd in 2022 uitgereikt aan het UT team onder leiding van Klaasjan Visscher dat de transdisciplinaire master-insert Shaping responsible futures ontwikkelde. Het team ontving de prestigieuze prijs voor onderwijsvernieuwing uit handen van Minister Robbert Dijkgraaf. Aan de prijs is een geldbedrag van 1,2 miljoen euro verbonden. De jury vond het krachtig dat studenten in transdisciplinair verband challenge-based aan de slag gaan binnen de omgeving van het DesignLab. Het betrekken van studenten met verschillende achtergronden zoals de studie filosofie of technische studies geeft de studenten een hele andere kijk op de opdrachten die de stakeholders aandragen.

Jan Buitenweg is een van de drie prijswinnaars van een beurs uit het Comeniusprogramma, een programma dat bijdraagt aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Buitenweg signaleerde dat de regie over het studiepad van studenten veelal bij de opleiding ligt terwijl we willen dat studenten verantwoordelijkheid nemen voor de richting van hun eigen ontwikkeling. Hij schreef een aanvraag voor het ontwikkelen van de University of Twente Curriculum Inventory (UTCI), een tool waarmee studenten vanuit hun eigen ontwikkeldoelen en visie op hun toekomstige rol in de maatschappij gericht regie kunnen nemen over de inrichting van hun opleiding. Opleidingen kunnen met een flexibel opleidingsaanbod inspelen op de toenemende diversiteit aan kenmerken en behoeften van studenten. 

Naast haar aanstelling als nieuwe opleidingsdirecteur Technische Natuurkunde was 2022 ook op onderzoeksgebied een zeer succesvol jaar voor Sissi de Beer. Ze ontving met haar collega’s subsidies van verschillende financiers: NWO KIC call Sleuteltechnologieën, NWO TTW Open Technologieprogramma, NWO NWA-ORC voor OBSeRVeD (Odour Based Selective Recognition of Veterinary Diseases) en de Duitse Research Foundation (DFG).

Annemieke Witteveen won in 2022 de KNAW Early Career Award voor haar werk op het gebied van eHealth technology. Deze prijs looft de KNAW uit aan onderzoekers die vernieuwend en origineel wetenschappelijk onderzoek doen. Christina Zaga ontving van NWO hun jaarlijkse Diversity & Inclusion Initiative Award voor project Diversity, Equity and Inclusion for Embodied AI (DEI4EAI). Het is een onderzoekscollectief van onderzoekers van de UT, TU Delft, TU/e en Universiteit Leiden dat zich richt op de ontwikkeling, evaluatie en het beleid van embodied AI en het stimuleren van een diverse en inclusieve cultuur. 

Nelly Litvak wint UT onderwijsprijs

Een greep uit onze laureaten:

 • Eefje Hendriks, Francis Kalloor Joseph, Tom Kamperman, Anastasia Lavrenko, Lonneke Lenferink en Kirsten Pondman ontvingen ieder een Veni-subsidie van 250.000 euro.

 • Jimmy Faria Albanese en Roelof Rietbroek werden elk gehonoreerd met een Vidi-subsidie van 800.000 euro.

 • Kerensa Broersen ontving een Vici-subsidie van 1.5 miljoen euro.

 • Chris Bäumer, Nienke Bosschaart, Sander Huisman, Saskia Kelders, Guillaume Lajoinie en Tim Segers ontvingen ERC Starting Grants van 1.5 miljoen euro.

 • David Marpaung werd beloond met een ERC Consolidator Grant van 2 miljoen euro.

 • Leon Smook heeft voor zijn masteronderzoek twee prijzen ontvangen: De Unilever Researchprijs 2022 en de KNCV Golden Master Award 2022. Hij kreeg de prijzen voor zijn onderzoek naar polymeerborstels voor gebruik in elektronische neuzen.

 • De UT Onderwijsprijs werd in 2022 gewonnen door Nelly Litvak.

 • Hannah Ottenschot ontving de active student award, een prijs van de Student Union voor een student die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

 • Dennis Reidsma ontving de Julianapenning voor de tool die hij ontwikkelde voor de ethische toetsing van onderzoeksvoorstellen.

Naast prijzen zijn er ook bijzondere benoemingen die we graag uitlichten: