Op en om de campus

Bouw studentenwoningen

We hebben de afgelopen jaren een groei doorgemaakt in medewerkers en studenten. Het aantal stafleden is opnieuw gestegen, maar de instroomcijfers van studenten zijn voor het eerst in jaren gedaald. Desalniettemin was de druk op de huisvesting hoog, bijvoorbeeld doordat in de krappe woningmarkt afgestudeerden niet direct doorstromen naar startershuizen. In 2022 zijn 230 studentenunits opgeleverd op de campus. Dit is het resultaat van het initiatief van Twente Board, de gemeente en wooncorporaties, in samenspraak met de UT. Deze tijdelijke woningen zullen de komende 7 jaar blijven staan. Daarnaast gaat Woningcorporatie de Veste (Vechtdal Wonen) 117 permanente studentenwoningen bouwen aan de Boulevard. Voor nieuwe (internationale) medewerkers is er nog wel een tekort aan (gemeubileerde) woonruimte.

De UT streeft naar kwalitatieve en duurzame groei. Daarom is het Lange Termijn Strategische Huisvestingsplan 2023-2032 (LTSH) in 2022 herijkt. In LTSH 2032 wordt naast de renovaties van bestaand vastgoed (gebouwen Citadel, Langezijds en Technohal) ook ingezet op uitbreiding in het aantal vierkante meters, met name voor onderwijs en labs. Voor de UT is het voor het eerst sinds de bouw van Carré, Nanolab en Ravelijn in 2010 dat er nieuw wordt gebouwd. Dit zal plaatsvinden op locatie de Es. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van het Living Innovation lab. Het streven is laboratoria te realiseren niet alleen voor fundamenteel onderzoek, maar ook voor maatschappelijke toepassingen en samenwerking met externe partners.

Project Ruimtebeheer

Om de druk op Centrale Onderwijs Voorzieningen (COV) te verminderen en groei te faciliteren, is het project Ruimtebeheer (programma CEF) in uitvoering. In dit project wordt met behulp van aanwezigheids‐ en telsensoren het gebruik van COV‐ruimtes inzichtelijk gemaakt, waarmee CFM en Roosterteam het ruimtegebruik kunnen inzien. Deze sensoren tellen aanwezigen, maar identificeren ze niet. Op basis van deze cijfers en data worden bestaande UT‐ruimtes nog efficiënter ingezet, zodat er plek blijft voor iedereen.

Groei beïnvloedt ook de sport- en cultuurvoorzieningen op de campus. Vanwege het belang van voldoende, goede voorzieningen voor het welzijn van studenten en medewerkers, is in 2022 een zogenaamd Masterplan Sport en Cultuur opgesteld. Hierin worden de capaciteitsproblemen als gevolg van jarenlange groei geadresseerd, naast de noodzaak van het moderniseren van de voorzieningen, het toevoegen van functionaliteiten en initiatieven om ook in de toekomst inclusief te kunnen zijn en aan alle (veiligheids) standaarden te blijven voldoen.

In 2022 is veel bereikt in de renovatie van het gebouw Langezijds waar faculteit ITC naartoe zal verhuizen. Een hoogtepunt was het wind- en waterdichtmoment in het voorjaar. Medewerkers en studenten zijn actief betrokken bij de bouwmijlpalen. Zo waren er rondleidingen, is er een online omgeving opgezet waar mensen een beeld konden krijgen van de nieuwe plek ITC Langezijds en kwam er een FAQ over de op hande zijnde verhuizing. Via onder andere interviews kon het proces worden gevolgd.

Hybride werken en studeren

Hoewel we in 2022 weer steeds meer op de campus konden zijn, is de behoefte aan mogelijkheden ook op afstand te kunnen werken en studeren blijven bestaan. Volgens het meest recente UT welzijnsonderzoek wil 86% van de respondenten thuis en op de campus werken combineren. Er is een grote diversiteit in voorkeur in de balans, bijna 40% geeft voorkeur aan twee tot drie dagen thuiswerken. Omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers een gezonde en duurzame werkplek hebben, is een (thuis)werkplek ontwikkeld. Dit heeft consequenties voor de huisvesting op de campus. Kantoren staan een deel van de tijd leeg terwijl op andere momenten vergaderruimten en werkplekken druk bezet zijn. Sommige colleges worden door alle studenten bezocht, sommige slechts door een gedeelte. De dynamiek maakt het een uitdaging om een goede balans te vinden in geschikte faciliteiten.

Opening the head

In mei is de campus een kunstwerk rijker geworden. De beroemde kunstenaar Joep van Lieshout maakte The Head ter ere van het 60-jarig jubileum van de UT. The Head is zowel van binnen als buiten te bewonderen en te beklimmen en biedt daardoor letterlijk en figuurlijk verschillende perspectieven.

Onze voorzieningen stellen we graag beschikbaar voor maatschappelijke doeleinden. In juni was de UT thuisbasis voor bijna 3.000 sporters en begeleiders die meededen aan het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland, de Special Olympics Nationale Spelen (SONS). De atleten sliepen in tenten op het Carillonveld, vanuit daar werd er ook gezamenlijk ontbeten. De atleten vertrokken met bussen dagelijks naar de omliggende gemeenten om hun sport te beoefenen. Ook de jaarlijkse sportdag voor studenten van de (voormalige) internationale onderwijsinstituten IHS Rotterdam, UNESCO-IHE, Saxion, KIT Amsterdam ISS Den Haag en onze faculteit ITC vond dit jaar oplaats op de campus.