Internationale netwerkuniversiteit

Een kernelement van onze visie is dat wij onze studenten opleiden tot global citizens met een ondernemende, open en inclusieve mindset. We onderhouden hiervoor gerichte impactvolle (internationale) samenwerkingen en bieden van een breed palet van internationale leerervaringen aan studenten en stafleden. Het Erasmusprogramma is daar een belangrijk instrument voor. Het biedt onder andere student- en stafuitwisseling (voor academische én ondersteunende staf). Op het gebied van onderwijs bieden we verder gezamenlijke programma’s met verschillende partneruniversiteiten. Zo bieden we Single, Double en Joint Degrees met internationale partners op bachelor, master en PhD niveau.

Bron: Mobility Online
Bron: Mobility Online

Om de internationale samenwerking op verschillende niveaus in onze organisatie te ondersteunen, zijn we in 2022 gestart met het project International Partnership Framework. Hiermee beogen we meer inzicht te krijgen in lopende samenwerkingsverbanden op institutioneel niveau. Het doel van institutionele samenwerkingen is het creëren van massa en impact op gezamenlijke doelstellingen door lange-termijn inzet en ondersteuning vanuit beide partijen. Een van die partners is de University of Waterloo, Canada. In de zomer van 2022 is de samenwerking geformaliseerd tijdens een inkomend bezoek van een Canadese delegatie. De aandachtsgebieden van de samenwerking zijn gezondheid, bio-engineering en biotechnologie, nano en water.

25-jarig partnerschap met Tec de Monterrey

Naast bilaterale, internationale partnerschappen, werkt de UT ook in consortium verband. Het ECIU consortium is belangrijk voor uitwisseling van staf en studenten, gezamenlijke onderzoeksvoorstellen en lobby in Brussel. In 2022 bestond het consortium 25 jaar. Dit jubileum is in december gevierd op de UT met delegaties van de verschillende ECIU partners, regionale partners en de oorspronkelijke stichters van het consortium. Het 25-jarig partnerschap met ECIU partner Tec de Monterrey in Mexico werd gevierd tijdens een bezoek van een UT delegatie aan de Tec. Tijdens het bezoek zijn de ambities voor de komende jaren besproken en is een PhD Double Degree overeenkomst getekend waar alle UT-vakgroepen direct gebruik van kunnen maken.

Het jaar 2022 markeert ook de start van de tweede fase van ECIU University. ECIU University heeft een budget van 14.4 miljoen euro toegekend gekregen voor de komende vier jaar. Dit wordt gebuikt voor de doorontwikkeling van het gezamenlijke onderwijsaanbod rondom challenges en micromodules op het gebied van SDG 11.

Sinds 2011 nemen we deel aan het Europese EIT Digital netwerk. Dit is een open-innovatie ecosysteem waar Europese bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten uit 28 landen bij zijn aangesloten. Tracks van onze masteropleidingen Computer Science en Interaction Technology bieden we binnen de EIT Digital Master School als Double Degree programma aan. Studenten studeren in deze masterprogramma’s een jaar aan de UT en een jaar bij een van onze partners (Aalto University/Finland, KTH/Zweden, Université Paris-Saclay/Frankrijk, Technical University of Madrid/Spanje, Politecnico di Milano/Italië en University of Trento/Italië ). In het programma wordt techniek gecombineerd met innovatie en ondernemerschap. Vanaf 2023 is de UT de enige Nederlandse universiteit die in dit programma participeert. Er is een overeenkomst getekend voor de periode 2023-2027.

Het aantal publicaties dat in internationaal verband is geschreven stijgt nog altijd. Inmiddels is aan 60% van de UT-publicaties tenminste één auteur van een organisatie buiten Nederland verbonden. In 2022 betrof het 1923 publicaties, die bovendien gemiddeld vaker worden geciteerd dan publicaties met nationale of zonder samenwerking. Net als in 2021 is het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de buitenlandse organisatie waar de UT het meest mee co-publiceert.

Ook op het gebied van bedrijfsvoering zijn overeenkomsten opgesteld. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) zijn medewerkers van een universiteit die langdurig in het buitenland verblijven ook in het betreffende land premie- en belastingplichtig. Daarvoor moet met een gecertificeerde partner (accountant) in het betreffende land een overeenkomst worden gesloten. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met andere universiteiten. De lijst van zeven landen waarvoor in 2021 een overeenkomst werd afgesloten (Spanje, Duitsland, Engeland, Zwitserland, België en de Verenigde Staten) is in 2022 aangevuld met Cyprus, Frankrijk, Italië en Oostenrijk.

Bron: SciVal