Leeswijzer

Over dit verslag

Het jaarverslag is opgesteld in de periode november 2022 tot en met juni 2023. Een team van diensten Finance en Strategy & Policy vormden een overkoepelend projectteam. In de periode november tot en met januari hebben de andere diensten input aangeleverd en de faculteiten zijn bevraagd in het managementrapport (MARAP) 12. In de eerste weken van januari 2023 zijn de financiële cijfers over het boekjaar 2022 afgerond aan de hand van een nauwgezet afsluitschema. De periode erna richtte zich op duiding van de gegevens, ontwerpen van visualisaties en interne en externe controle en goedkeuring. Het verslag bevat een bijlage met afkortingen en definities (new window) en een bijlage met URL's waar de hyperlinks naar verwijzen (new window).

Gebruik van iconen

Voor de lezer die specifiek is geïnteresseerd in informatie over onderwijs, onderzoek, valorisatie of bedrijfsvoering helpen onderstaande iconen. Ons Fundament schetst UT's beleidsuitgangspunten expliciet vanuit het perspectief onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering; de 2022 gemaakte impact 2022 beschrijven we langs de lijnen van onze instellingsstrategie Shaping2030: Shaping Society, Shaping Connections & Shaping Individuals. 

Onderwijs

Onderzoek

Valorisatie

Bedrijfsvoering

Daarnaast delen we dilemma's, parels en uitgelichte onderwerpen met de volgende kaders.

Dilemma

Hier beschrijven we enkele dilemma's van het afgelopen jaar.

Parels

In deze kaders belichten we een selectie van zaken waar we trots op zijn.

Uitgelicht

Een aantal bijzondere onderwerpen die speelden het afgelopen jaar, lichten we uit.