Medezeggenschap

Het CvB is verantwoordelijk voor de organisatie van een effectieve en transparante medezeggenschap voor personeel en studenten (Code goed bestuur Universiteiten 2020). De UT kent medezeggenschapsorganen op verschillende niveaus, met elk eigen bevoegdheden:

Binnen de UT zijn vier vakbonden verenigd in het Overleg Personeelszaken Universiteit Twente (OPUT). In het Lokaal Overleg bespreekt het OPUT met het CvB onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden, veiligheid, sociaal plan, diversiteit en vitaliteit. Het OPUT bestaat uit zeven leden en drie adviseurs vanuit drie verschillende landelijke bonden.

Leden van OPUT

Bond

Naam

Functie

FNV Overheid

Klaas Poortema

voorzitter

Ronald van 't End

voorzitter tot 31-12-2022

Tanja Schrijver

adviseur

Algemene Onderwijsbond

Laura Franco-Garcia

lid

Karen Wever

lid tot 30-04-2022

Ahmed Charifi

adviseur

CNV Overheid

Manuela Fernandez-Fernandez

lid tot 2-12-2022

Ronnie Harmelink

plv. Lid

Michel Beukert

lid tot 31-05-2022

Martin van Gessel

adviseur

Overige

Laila Tijink-Zinad

secretaris

Petra ter Brugge

secretaris

De Universiteitsraad (URaad) is het centrale medezeggenschapsorgaan en heeft inspraak in het beleid op organisatieniveau. De URaad vertegenwoordigt studenten en medewerkers van de gehele universiteit en overlegt met het College van Bestuur. De zittingstermijn loopt van september tot en met augustus. Studenten worden jaarlijks gekozen, de personeelsleden tweejaarlijks. Het is mogelijk dat zowel studenten als personeelsleden (beperkt) worden herkozen.

Studenten en medewerkers tot en met 31-08-2022

Studenten

Medewerkers

UReka

Tim Achterkamp

Campus Coalitie

Hanneke Becht

Jeroen Assink

Pieter Boerman

Sjoerd van den Belt

Emile Dopheide

Jaime de Bruin

Cynthia Souren

Atis Kazaferi

Petra de Weerd - Nederhof

Imke Verschuren

Herbert Wormeester

DAS

Danique Damen

Lijst Weppelman

Jacqueline Weppelman - ter Meulen

Bram van Uden

PvdUT

Dick Meijer

Giel van Weezel

P-NUT

Anton Atanasov

Studenten en medewerkers vanaf 01-09-2022

Studenten

Medewerkers

UReka

Tim Achterkamp

Campus Coalitie

Hanneke Becht

Jaime de Bruin

Pieter Boerman

Milan Gomes

Roberto Cruz Martinez

Sabin Kerwien Lopez

Wilma Dierkes

Fridtjof Otto

Emile Dopheide

Aarezo Sha

Frank Groot (ter vervanging tussen 10.2022 en 02.2023)

DAS

Sander van den Berg

Eline Marsman (afwezig tussen 10.2022 en 02.2023)

Maartje van Delden

Cynthia Souren

Robin van Zutphen

Herbert Wormeester

Lijst Weppelman

Jacqueline Weppelman - ter Meulen

Op decentraal niveau kent de universiteit faculteitsraden, dienstraden en opleidingscommissies. Zij overleggen met respectievelijk de decanen, de directeur en de opleidingsdirecteur.

Voor meer informatie, zie:  Medezeggenschapsorganen, medezeggenschap. Voor de meest actuele informatie over de URaad, zie URaad