Rapportage toezichthoudend orgaan (B3)

De rapportage van de Raad van Toezicht is te vinden onder Bericht RvT in de inleiding van dit jaarverslag.