SHAPING SOCIETY

Bij onze eerste pijler gaat het om het combineren van disciplines om zo impact te kunnen maken op de samenleving. Daarbij anticiperen we op uitdagingen in de samenleving, zogenoemde challenges, en helpen deze adresseren uit onderwijs en onderzoek. We doen dit met een organisatie die duurzaam is, zowel in onze eigen bedrijfsvoering als in de wetenschappelijke onderwerpen die centraal staan.

Lees meer over de thema's van Shaping Society: