Afkortingen en definities

Afkorting

Volledige naam

1cHO

1 cijfer Hoger Onderwijs

4TU

4TU.federatie

4TU.RSC

Responsible Sustainability Challenge

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AC/FBZ

Vakbond voor Zorgprofessionals (academisch)

AI

Artificial Intelligence

AMW

Aard- en Milieuwetenschappen

AOb

Algemene Onderwijsbond

APS

America Physical Society

ATLAS

University College Twente

BHV

Bedrijfshulpverlening

BKO

Basis Kwalificatie Onderwijs

BMS

Faculty of Behavioral and Management Sciences

BSA

Bindend studieadvies

BST

Biomaterials Science and Technology

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBL

Challenge Based Learning

CBR

Challenge Based Research

CCT

Centrale Crisis Team

CDC

Career Development Centre

CDR

Centre for Disaster Resilience

CEE

Centre for Engineering Education

CELT

Centre of Expertise in Learning and Teaching

CEO

Chief Executive Officer

CEPHEI

Cooperative E-learning Platform for Higher Education in Industrial Innovation

CeQuInt

Kenmerk voor internationalisering van ECA

CES

Centre for Educational Support

CESAER

Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique

CNV

Christelijk Nederlands Vakverbond

COO

Chief Operating Officer

CROHO

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs; verandert naar RIO

CS

Citizen Science

CvB

College van Bestuur

CvB-D

CvB- Decanenoverleg

CVD

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

CWI

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

DAS

De Ambitieuze Student

DCC

Digital Competence Center

DEAN

Dutch Engineers Alumni Networks

DIH-HERO

Digitial Innovation Hubs in Healthcare Robotics

DPM

Data Management Plan

Dr.

Doctor (graad)

Drs.

Doctorandus

DSI

Digital Society Institute

EAPAA

European Association for Public Administration Accreditation

EB

Executive Board

ECA

European Consortium for Accreditation in Higher Education

ECIO

Expertise Centrum Inclusief Onderwijs

ECIU

European Consortium for Innovative Universities

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System

EEMCS

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

EER

Europese Economische Ruimte

ELAN

Institute for Teacher Training and Professional Development

EngD

Engineering Doctorate, voorheen PDEng

ERC

European Research Council

ET

Faculty of Engineering Technology

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FFNT

Female Faculty Network Twente

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

FOBOS

Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten

FTE

Fulltime-equivalent

GEP

Gendergelijkheidsplan

HAN

Hogeschool Arnhem Nijmegen

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HR

Human Resources

HS

Holland Scholarship

HTSF

High Tech for a Sustainable Future

HTT

Holding Technopolis Twente

I&T

Individuals & Teams

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

IFY

International Foundation Year

IMCC

International Mobility Covid Committee

Ing.

Ingenieur (HBO)

Inno Ed

Innovation of Education

Ir.

Ingenieur (WO)

ISB

International Student Barometer

ISO

Interstedelijk Studenten Overleg

ISRIC

International Soil Reference and Information Centre

IT

Information Technology

ITC

Faculty of Geo-information Science and Earth Observation

KET’s

Fundamentele kennis- en sleuteltechnologieën

KIVI

Koninklijk Instituut van Ingenieurs

KNAW

Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KPMG

Piet Klynveld, William Barclay Peat, James Marwick en Reinhard Goerdeler accountants

KTO’s

Knowledge Transfer Offices

LGTBQ+

Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual, Queer

LILa

Living Innovation Lab

LION

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

LLO

Leven lang ontwikkelen

LNVH

Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

LOWI

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

LSVb

Landelijke Studentenvakbond

LTSH

Lange Termijn Strategische Huisvesting

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MESA+

MESA+ Institute

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MOOC

Massive Online Open Courses

Mr.

Meester (rechten)

MSCA

Marie Sklodowska Curie Actions

NAE

Nationale Alumni Enquete

NERA

Netherlands Energy Research Alliance

NMO

Natuur Milieu Overijssel

NPO

Nationaal Programma Onderwijs

NPOS

Nationaal Plan Open Science

NSE

Nationale Studenten Enquete

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OBP

Ondersteunend en Beheer Personeel

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OIW

Ontwerpende Ingenieurswetenschappen

OPUT

Overlegorgaan Personeel UT

OSCT

Open Science Community Twente

OTS

Orange Tulip Programme

P&C

Planning & Control

PDCA

Plan-Do-Check-Act

PDEng

Professional Doctorate in Engineering; is EngD hernoemd

PhD

Doctor of Philosophy

PITC

Photonic Integration Centre

Prof.

Professor

QS

Quality Scheme

R&D

Research & Development

R&R

Recognition & Reward

RDM

Research Data Management

RIO

Register Instellingen en Opleidingen, vervangt CROHO

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

RUG

Rijksuniversiteit Groningen

RvA

Raad van Advies

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RvT

Raad van Toezicht

SAS

Student Ambassador Scholarship

SB

Strategisch Beraad

SBD

Strategic Business Development

SDG

Sustainable Development Goal(s)

SEG

Shaping Expert Group

SEP

Strategy Evaluation Protocol

SIP’s

Strategische Impuls Programma’s

SIS

Student Informatie Systeem

SKO

Senior Kwalificatie Onderwijs

SSH

Sectorplan Maatschappij- en Gedragswetenschappen

S&T

Faculty of Science & Technology

SU

Student Union

TechMed

TechMed Centre

TGS

Twente Graduate School

THE

Times Higher Education Impact Ranking

TMF

Twente Mobility Fund

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TOM

Twents Onderwijs Model

TTT

Thematische Technology Transfer

TU

Technische Universiteit

UB

Universiteitsbibliotheek

UCB

Universitaire Commissie Bedrijfsvoering

UCI

Universitaire Comissie Innovatie

UCOW

Universitaire Comissie Onderwijs

UCOZ

Universitaire Comissie Onderzoek

UD

Universitair Docent

Ufonds

Universiteitsfonds Twente

UHD

Universitair Hoofddocent

UNL

Universiteiten van Nederland

UR

Zie Uraad

Uraad

Universiteitsraad UT – Centraal medezeggenschapsorgaan

UT

Universiteit Twente

UTS

University of Twente Scholarship programme

VET

Vocational Education and Training

VH

Vereniging Hogescholen

VMBO-T

Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs – Theoretische leergang

VU

Vrije Universiteit

VWO

Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs

WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans

WCM

Waardecreatemodel

WHW

Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

WNRA

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WNT

Wet Normering Topinkomens

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WP

Wetenschappelijk Personeel

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WSV

Wet studievoorschotmiddelen

Afkorting

Definitie

4TU

Samenwerking van vier technische universiteiten (Technische Universiteit Delft, Eindhoven University of Technology, Wageningen University and Research, University of Twente)

AFAS

Applications for Administrative Solutions; payroll systeem

BSA

Beslissing van de universiteit over de voortgang van uw opleiding. Elke student krijgt een studieadvies aan het einde van het 1e studiejaar. (Bron: Rijksoverheid)

CBL

Onderwijsvorm georganiseerd op basis van het integreren van actuele maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs.

CBR

Challenge-based onderzoek: het verrichten van onderzoek met maatschappelijke partners met als doel om bij te dragen aan de oplossing van de uitdagingen waar deze partners voor staan.

CS

Onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk door burgers of niet-professionele wetenschappers wordt uitgevoerd.

CVD

Kenniscentrum in Apeldoorn waarbij de UT is betrokken dat zich richt op digitale veiligheid, fraude en opsporing.

DCC

UT centrum van expertise op het gebied van Open Science.

Kick-In

Introductieperiode UT

LLO

Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van motieven en mogelijkheden, voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen werkomgeving, gezondheid en geluk, voor nu en de toekomst. (Bron: Kennispunt MBO)

OBP

Vormt samen met WP het personeelsbestand van een universiteit.

Pre-U

UT onderwijslijn voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Pro-U

UT professionaliseringsprogramma voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs.

SDG

De 17 doelen uit de ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 van de Verenigde Naties.

SEG

Groepen studenten en medewerkers van de UT opgericht in vanuit de Shaping 2030 strategie om verbinding te brengen binnen een aantal thema’s die essentieel zijn voor het bereiken van onze ambities.

Shaping2030

Shaping2030 is de missie, visie en strategie van de UT voor 2020-2030.

START

Novel-T bootcamp voor startende ondernemers.

SU

UT koepelorganisatie voor en door studenten.

Unit4ERP

Vervanging voor het finaciele pakket Oracle