Opleiden voor en na de universiteit

Voor de UT is de hele opleidingsketen van belang. Immers, de leraren in het basis- en middelbaar onderwijs bereiden scholieren voor op een studie bij onze instelling. Ook houdt leren niet op nadat een diploma is behaald. Zo willen we niet alleen onze alumni bedienen met een aanbod voor Leven Lang Ontwikkelen, ook voor andere groepen is bij- en omscholing essentieel om bij te blijven op de arbeidsmarkt. 

Aan de voorkant van de keten werken we met tientallen scholen in Oost-Nederland aan onderwijs- en professionaliserings-programma’s voor leerlingen en docenten. Het programma Pre-U Junior, gericht op basisscholen, is een wetenschapsknooppunt voor versterking van wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Het programma Pre-U, voor middelbare scholen, heeft in 2022 als voor de pandemie kunnen draaien. Ruim 4.000 leerlingen van 26 regionale VO-scholen hebben zich voorbereid op studeren in het HO. Onderwijsactiviteiten vonden plaats in de vorm van masterclasses, workshops, webclasses en e-learnings. Daarnaast waren er evenementen zoals de Twentse Wiskunde Estafette, InspireU summercamp en Night of the Nerds. Kenmerkend voor het UT/Pre-U programma is de grote inzet van studentassistenten als begeleider en rolmodel bij de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten. Beide programma's werden goed gewaardeerd (7.2-8 op schaal van 10). Verder zijn in 2022 de Pre-U’s van de 4TU instellingen gestart met een samenwerking voor een (online) onderwijspilot om ingenieursvaardigheden in het curriculum van het voortgezet onderwijs te ontwikkelen. Met het programma Pro-U verbinden we UT-expertise met die van docenten in het voortgezet onderwijs.

Aan de andere kant van de onderwijsketen staat LLO. In 2022 zijn de aanbevelingen uit de roadmap 2021 uitgewerkt tot concrete activiteiten die vanaf 2023 worden gerealiseerd. De UT beoogt LLO te integreren als een volwaardige pijler in het UT onderwijs vanuit een onderscheidend profiel; het trainen van professionals op werken aan de uitdagingen van vandaag en morgen in de wisselwerking tussen techniek en maatschappij. Komende tijd versterken de faculteiten en instituten het LLO-aanbod en breiden het uit. Procesmatig wordt ingezet op het faciliteren van LLO-instroom: het bouwen van systemen en infrastructuur rondom administratie, communicatie en het uitwerken van business cases en kostprijsbepaling. 

De onderwijsketen

De maatschappij vraagt om technisch opgeleide vakmensen en academisch gevormde ingenieurs. Hoe kunnen we de studenten afleveren waar onze arbeidsmarkt op dit gebied om vraagt? In het maatschappelijk debat wordt duidelijker dat ketenbenadering van belang is: de toekomstige ingenieurs zitten immers nu in het primair en voortgezet onderwijs. Hieraan werken wij samen met onze 4TU partners. Een ander probleem op dit gebied is het tekort aan leraren in het funderend onderwijs. De UT staat met de lerarenopleidingen midden in dit vraagstuk. Samen met scholen, maatschappelijke instituten en bedrijven zetten we ons in voor het terugdringen van dit lerarentekort.