Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de universiteit.

De jaarrekening is vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente op 21 juni 2023 te Enschede.


……………………………………………………….

prof. dr. V. Subramaniam
(Voorzitter College van Bestuur)


……………………………………………………….

prof. dr. ir. A. Veldkamp
(Rector Magnificus)


……………………………………………………….

drs. M. Roos
(Vicevoorzitter College van Bestuur)


……………………………………………………….

Mw. ir. S. Butzke
(Voorzitter Raad van Toezicht)


……………………………………………………….

Mw. ir. N. Boersma
(Lid Raad van Toezicht)


……………………………………………………….

Ir. J. van Beurden
(Lid Raad van Toezicht)


……………………………………………………….

Prof. dr.-ing. M. Wessling
(Lid Raad van Toezicht)