Zoeken

74 resultaten gevonden toont 1 tot 10

A. Gegevensset

Deel A van de Continuïteitsparagraaf betreft de Gegevensset. Lees meer over A. Gegevensset .

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem (B1)

Risicomanagement is gericht op het continu en proactief beheersen van de risico’s. Het is een aanvulling op de bestaande bedrijfsvoering en is als zodanig geïntegreerd in de bestaande processen. Lees meer over Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem (B1) .

B. Overige rapportages

Deel B van de continuïteitsparagraaf betreft de overige rapportages. Lees meer over B. Overige rapportages .

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden (B2)

Daar waar in de vorige paragraaf ingegaan is op de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in het algemeen wordt in deze paragraaf ingegaan op een aantal specifiek voor de UT geldende risico’s en de wijze waarop Lees meer over Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden (B2) .

Bijdragen aan maatschappelijk debat

UT-wetenschappers leveren op tal van plekken een bijdrage aan het maatschappelijk debat over grote (wereldwijde) opgaven. Een mooi voorbeeld is de rol van Esther Turnhout bij het onderzoek naar de kwaliteit van Nederlandse natuur. Lees meer over Bijdragen aan maatschappelijk debat .

Pagina: