B. Overige rapportages

Deel B van de continuïteitsparagraaf betreft de overige rapportages.

Hier wordt aandacht geschonken aan de risico’s en onzekerheden van de UT en op welke wijze zij passende maatregelen treft om deze risico’s en onzekerheden te beheersen/mitigeren. In het licht daarvan wordt in deel B ook beschreven op welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert.

De overige rapportages zijn: