SHAPING CONNECTIONS

Hier gaat het om het bouwen, zichtbaar maken en inzetten van netwerken om zo onze ambities te bereiken. Als campusuniversiteit in Enschede zijn we een belangrijke schakel tussen wetenschap en samenleving in de regio, in Nederland en de wereld. We omarmen Open Science, spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld van hoger onderwijs en richten ons op de wisselwerking met de samenleving. Outside in & inside out: we brengen mensen, kennis, vragen, technologie naar de UT én we gaan er op uit om het gat tussen wetenschap, innovatie en samenleving te dichten. Hiermee verkleinen wij de ‘kennisparadox’, het probleem dat nieuwe kennis en technologie in de samenleving vaak niet optimaal wordt benut.

Lees meer over de thema's van Shaping Connections: